Jag arbetar efter att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av min webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande samt hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas.

Jag strävar efter att du ska känna dig trygg i min behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig. Mina kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter som samlas in?

Jag, Jonas Hyse är via mitt företag Push Forward AB, personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar in till webbplatsen genom webbformulär och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Jag eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och mitt webbhotell, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter samlas in?

De uppgifter som samlas är de uppgifter du skickar in när skriver en kommentar på min webbplats, anmäler dig till mitt nyhetsbrev eller fyller i något av de kontaktformulär som finns på webbplatsen. De personuppgifter som du skickar till mig kan till exempel omfatta namn och e-postadress.

Hur använder jag dina personuppgifter?

Jag kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid korrespondens om frågor och övrig information
  • Vid utskick med information i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick
  • Vid analyser av beteendemönster för att ge relevant information för dig som besökare
  • Vid eventuella enkätutskick för att förbättra upplevelsen här på webbplatsen
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av min webbplats

Dina uppgifter sparas så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som jag enligt lag är skyldig att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter jag har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta mig använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från mitt nyhetsbrev. Du kan också kontakta mig genom att skicka e-post eller brev. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan jag komma att dela dina personuppgifter med?

Till dig som prenumererar på uppdateringar via e-post samlas personuppgifter om dig in via tredjepart och detta ger du själv samtycke till via att t.ex. att anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Tjänsten jag använder för utskick via e-post heter Mailjet.

Jag vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddas dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie. Läs mer om cookies

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för förbättra upplevelsen för dig som besökare. Utan cookies kan du dock fortfarande besöka på sidor och artiklar på webbplatsen men vissa funktioner kan bete sig oväntat eller felaktigt.

Om du vill besöka webbplatsen men inte vill att några cookies ska sparas på din dator när du stänger din webbläsare så kan du besöka sidan i privat läge. Detta läge kallas olika saker beroende på din webbläsare: ”Inkognitofönster” (Chrome), ”Privat fönster” (Firefox) eller ”InPrivate-fönster” (Safari). Alla cookies som satts under besöket i privat läge raderas då ifrån din dator när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?

Denna webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare, exempelvis för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig.

Vissa cookies används även som statistikunderlag, till exempel för att se vilka inlägg och sidor samma besökare tittar på för att kunna erbjuda läsning av liknande artiklar.

Tredjepartscookies

Jag använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte identifierande information om vem du som besökaren är.

I de fall då social media-kopplingar används som till exempel Facebook och Twitter används också cookies. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Utskick och uppdateringar via e-post

Till dig som prenumererar på uppdateringar via e-post samlas personuppgifter om dig in via tredjepart och detta ger du samtycke till via att t.ex. att anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Tjänsten jag använder för utskick via e-post heter Mailjet. Avregistrering av utskick via e-post gör du enklast genom den tillhörande länken som medföljer alla mina utskick längst ner i e-postmeddelandet.

Personuppgiftsansvarig

Jonas Hyse
Push Forward AB
BOX 6163
102 33 Stockholm
E-post: jonas@jonashyse.se