Bra av Zach Holman om att jobba remote.

Zach skriver

By forcing yourself to use chat instead of meetings, by forcing yourself to use chatops to mercilessly automate every single manual action, you end up creating things faster, with more built-in context, and greater ability to share your knowledge across the organization.

Och jag håller med honom, det blir allt viktigare att ha en remote-vänlig arbetskultur. Till slut blir det kritiskt att hitta rätt kompetens lokalt plus att verksamheten kan bli mer effektiv med hjälp av de verktyg som finns idag.

Remote-First vs. Remote-Friendly →