Det är viktigt att röra på sig.

Läs även How Makes You Smarter, Happier, and Less Stressed →