Bra post om hur du bygger rätt team för datadriven marknadsföring.

Build the Right Team for Data-Driven Marketing