Storleken på ett team

Teamets storlek är en viktig del för att maximera arbetsplatsens effektivitet och produktivitet. Finns det en optimal teamstorlek?

Som chef är detta något som kan vara en utmaning. När ditt team växer finns det fler uppgifter att delegera, fler resultat att hantera, fler kommunikationsproblem att styra och fler intressen att ta hänsyn till.

Har själv erfarenhet av att det ibland känns bra att vara många. Du står inför en stor utmaning och tänker att ni måste vara många hjärnor för att lösa komplexiteten i problemet. Kastar problem på människor. Istället för att mejsla ner problemet så det blir hanterbart för en mindre grupp personer att hitta en lösning.

Många kommunikationsvägar

På Stack Overflow finns en intressant diskussion på ämnet med frågan How do I explain the overhead of communication between developers in a team?

Där hittade jag ett intressant diagram.

Diagrammet visar hur snabbt det blir komplext: för varje person du lägger till i ett team blir det fler kommunikationsvägar, vilket gör allting svårare för ditt team.

Hur många bör man då vara i ett team?

Basecamp jobbar de i team av tre inom produktutveckling. Ibland en eller två personer men aldrig fler än tre. Det är intressant.

Likadant på möten, de är inte fler än tre. Varje samtal med fler än tre personer är generellt en konversation med för många personer.

Jason Fried på Basecamp menar att tre personer är en perfekt storlek.

”What is it with three? Three is a wedge, and that’s why it works. Three has a sharp point. It’s an odd number so there are no ties.” – Jason Fried

Tre personer är tillräckligt stort team för att göra nytta men också tillräckligt litet för att inte ta sönder något som inte är trasigt.

Själv har jag upptäckt att gränsen går någonstans runt 10-15 personer, allra helst max 5. Kollar du på diagrammet ovan ser du hur komplext det blir när ett team växer från 6 till 10 personer. Då går det från 15 till 45 kommunikationslinjer.

Såklart kan storleken på team variera beroende på företag och organisation. Men oavsett vad man jobbar med är det bra att reflektera över hur många man bör vara och ha som mål att vara så få som möjligt. Att kasta många personer på ett problem per automatik inte en lösning.