Minimum Viable Product
Minimum Viable Product

Fantastiskt bra av en mycket skicklig Henrik Kniberg.

Making sense of MVP (Minimum Viable Product) – and why I prefer Earliest Testable/Usable/Lovable