Det är fortfarande ganska många som inte har tillgång till internet. 4 av 10 enligt bilden nedan.