The 4-Hour Work Week

Av titeln att döma kanske man tror den riktar sig till människor 20-30 årsåldern som inte har några omkostnader och vill sluta jobbet och resa runt i världen men jag tycker det är en bok alla bör läsa oavsett ålder.

Boken Rework

Du kan starta och driva företag med enklare medel och insatser idag än någonsin tidigare. Mer om detta kan du läsa om i den här boken. En bok jag verkligen rekommenderar.