Fem nyckeltal du bör mäta

Här är fem nyckeltal du bör mäta och följa upp kontinuerligt när du börjar skicka e-postkampanjer.

1. Open Rate

En nyckeltal du förmodligen känner till och en av de enklaste som du bör mäta och följa upp.

Alla dina kontakter kommer (tyvärr) inte öppna alla e-postkampanjer du skickar men de som gör det motsvarar din open rate. Vilken open rate, eller öppningsgrad, du har varierat kraftigt beroende på marknad, bransch och typ av e-postutskick (transaktionella eller marknadsföringsmeddelanden). Generellt har B2B högre öppningsgrad jämfört med B2C.

Det som till stor del avgör din öppningsgrad är ämnesraden i ditt e-mail så se till att lägga ner tid på en bra formulerad och relevant ämnesrad.

2. Click-Through Rate (CTR)

Click-Through Rate avser antalet personer som klickar på någon av de länkar (även knapp eller bild) som finns i ditt e-postutskick. För att få fram siffran tar vi våra totala antalet öppnade e-postmeddelanden och delar det med andelen läsare som gick vidare till en annan sida efter att ha klickat på en länk.

Notera att CTR är ett tal som kan variera kraftigt då det har ett stort beroende till hur innehållet i ditt e-postutskick ser ut.

Click-through Rate översätts ibland till klickfrekvens i vissa e-postverktyg.

3. Click to open rate (CTOR)

Ett mätvärde inte så många använder sig av men är viktigt om du vill djupdyka och utvärdera innehållet i dina e-postkampanjer. CTOR står för ”Click to open rate” och mäter effektiviteten av innehållet i dina e-postutskick. Detta mätvärde beräknas med antalet unika klick dividerat med antalet unika öppningar.

Beräkningsexempel på CTOR: Säg att vi fick 50 klick och 100 öppningar, det skulle ge 50% I CTOR (50 klick / 100 öppningar (multiplicerat med 100 för att få procent) = 50%.

Som med många andra mätvärden kan detta variera utifrån hur bra innehållet är. En bra CTOR varierar mellan 20% och 30%.

Eftersom det är baserat på antalet unika öppningar är CTOR en bra indikator på hur intressant och relevant ditt innehåll är för dina kontakter. Om dina länkar, layout, copy och övergripande innehåll är relevant, så vill dina läsare klicka sig vidare för att lära sig mer.

För bästa resultat rekommenderar jag dig att bara börja mäta och följa upp specifikt för dina e-postkampanjer. Jämför inte med andra branscher, det varierar kraftigt och genomsnittliga siffror från andra branscher säger inte så mycket om hur just ditt innehåll presterar för dina kontakter. Vilket gör din bevakning av dina mätvärden mer värdefull.

Titta på CTOR-siffror för var och en av dina e-postkampanjer och titta på ditt genomsnitt. Skickar du många olika typer av kampanjer är det bästa att gruppera på exv marknadsföringsmail och transaktionella mail.

Mät och följ upp dina nyhetsbrev, ditt välkomstmail eller bekräftelsemail för att ta reda på hur effektivt ditt innehåll är och var du kan göra förbättringar.

4. Conversion Rate

Alla bra e-postkampanjer har ett mål – kanske är det att driva till ett köp, eller att generellt få fler klick och besök till din webbplats.

När det gäller marknadsföring säger vi att vi ”konverterar” en kontakt varje gång vi lyckas med dessa mål. Din konverteringsgrad mäter andelen kontakter som du lyckats konvertera.

Och som du säkert förstår är detta ett viktigt mättal. För jag antar du vill konvertera en ny kontakt till ett genomfört köp eller omvandla en ny kontakt till en intresseanmälan (eller vad ditt mål är). För att kunna mäta konverteringsgraden måste du definiera vad ditt mål ska vara och konfigurera detta i ditt e-postverktyg. Tyvärr är detta inte alltid möjligt i de olika gratisverktygen som finns. En workaround är att koppla ihop Google Analytics med ditt e-postverktyg och därefter sätta upp målet i Google Analytics.

5. Bounce Rate

Bounce Rate är andelen kontakter som inte kunde ta emot din e-postkampanj över huvud taget. Bounce rate delas upp i soft bounces och hard bounces. Soft bounces är tillfälliga problem med en e-postadress (auto-replies vid semester eller frånvaro), hard bounces betyder ofta att e-postadressen inte finns (person har bytt jobb eller att e-postadressen är felstavad).

Att jämföra din bounce rate med open rate ger dig en uppfattning om kvalitén på dina kontakter. Om du har en hög andel kontakter som studsar är det en indikation på att din lista kan ha många falska e-postadresser, gamla e-postadresser eller innehålla e-postadresser med fel i dem.

Många moderna e-postprogram håller koll på hard bounces åt dig och kan automatiskt se till att du inte skickar till dessa kontakter igen.