Konsumenter i Norden e-handlade varor till ett värde av 161,6 miljarder kronor under 2015 vilket motsvarar en ökning med cirka 15 procent från föregående år.

Höga siffror och bra utvecklingstakt men trots det är det ”bara” 6,5% av den totala handeln i Sverige som innefattas av e-handeln.

40% av svenskarna e-handlar minst 1 gång/vecka. För ett år sedan 35%
40% av svenskarna e-handlar minst 1 gång/vecka. För ett år sedan 35%

Läs mer om siffrorna i E-barometern →