Har kollat på den här frekvensen mer än en gång idag.

Ändra skuggan ändrar den upplevda rörelsen hos ett objekt. Den röda cirkeln rör sig längs en linje.