Mark Suster skriver omfattande och väldigt bra om värderingar relaterade till startups.

What Most People Don’t Understand About How Startup Companies are Valued →