Svenskarna och internet 2019

Rapporten Svenskarna och internet, Sveriges största undersökning om svenskarnas internetanvändning har precis släppts för 2019.

Först vill jag börja med att säga att den inledande sammanfattningen känns lite väl mörk. Att använda ett så vagt begrepp som meningsfull kring sociala medier faller platt. Vad menar man i folkmun med ordet meningsfull? Förströelse kan vara meningsfullt, det kan fungera som avkoppling samtidigt som förströelse kan vara meningslöst i jämförelse med att arbeta 3 timmar eller träna 1 timme eller vara på en spännande dejt.

Så mitt tips är att läsa bortanför inledningen.

I årets rapport framgår bland annat följande

95% är uppkopplade
I princip alla svenskar upp till 65 år är uppkopplade mot nätet. Sedan år 2010 har internetanvändandet ökat med cirka tio procentenheter – från 85 procent till 95 procent i år. Särskilt intressant är ökningen av internetanvändandet i åldersgrupperna över 65 år som tagit ett rejält kliv uppåt jämfört med 2018.

Stor ökning i internetanvändandet bland äldre

Antalet användare av sociala medier börjar plana ut
De tre största sociala nätverken Facebook (74%), Instagram (61%) och Snapchat (39%) ligger alla tre i det totala användandet på ungefär samma nivå som föregående år. I det dagliga användandet är det främst Instagram som ökar något, från 38 procent till 41 procent.

Hushållen på landsbygden får ökad tillgång till fiber
Tillgången till fiber har ökat markant på svenska landsbygden det senaste året. År 2018 hade 43 procent av hushållen tillgång till fiber medan 55 procent i år anger att de har det. Även i städerna har en mindre ökning från 53 procent till 58 procent skett det senaste året.

Fler i stad än på landsbygd använder samhällets digitala tjänster

Äldre hamnar på efterkälken i det digitala samhället
Sett till ålder är det genomgående de äldsta som använder samhällstjänsterna i lägst utsträckning. Vilket är synd då det kanske är dem som behöver det mest. Särskilt för tjänster relaterat till sjukvård.

Äldre hamnar efter i det digitala samhället

Majoritet anser att digitala samhällstjänster underlättar
Hela 85 procent av Sveriges befolkning (16+ år) anser att digitala samhällstjänster underlättar för dem, varav 66 procent uppger att de underlättar mycket. Bland internetanvändarna anser 89 procent att de underlättar. En bidragande orsak kan vara att för många av samhällets e-tjänster går det att använda Mobilt BankID.

84% av befolkningen har Mobilt BankID

Hälften av svenskarna har en digital brevlåda
Den digitala brevlådan har funnits sedan 2012 och är säkrare än vanlig e-post. Tjänsten kräver inloggning med e-legitimation som exempelvis Mobilt BankID, och kan endast ta emot elektroniska meddelanden – det går ej att vidarebefordra dem.

E-post dominerar – men kommer chatt att ta över?
E-post, en av de äldsta kommunikationstjänsterna på internet, har en dominerande ställning både totalt sett och på daglig basis. Chatt, det vill säga korta meddelanden över internet, växer dock och likaså videosamtal och telefonsamtal över internet. Läs mer om detta i kapitel 6: Digitala kommunikationstjänster

E-post fortfarande vanligare än chatt

Chatt har dubblerats på 5 år

En viktig rapport jag tycker alla bör ägna lite tid till, finns att läsa som både PDF och klickbar webb.

Läs rapporten