En varm kopp te

När du börjar skicka e-post från en ny och dedikerad IP-adress bör du gradvis öka antalet utskick innan du börjar använda den fullt ut.

Om du skickar stora volymer e-post från en ny och ”kall” IP-adress är risken stor att det skadar ditt IP-rykte. För att undvika det behöver du värma upp din IP-adress gradvis och successivt över tid för att etablera din adress som en legitim e-postavsändare hos e-postleverantörer.

Den här processen kallas för att värma upp din IP-adress och är ett kritiskt steg i att bygga upp ditt e-postrykte och förbättra din leveranssäkerhet.

Läs mitt inlägg om e-postrykte

Två tips innan du värmer upp din IP-adress

  • Se till att ditt SPF-record är korrekt och verifierat
  • Segmentera på dina bästa och mest aktiva kontakter. Börja inte din IP-uppvärmning med kalla och över ett år gamla kontakter. Ju bättre dina utskick presterar desto större är chansen till ett bra rykte för din IP-adress.

Nyckeln till att värma upp din IP-adress är att sprida ut dina första sändningar över flera dagar och börja med de kontakter som presterar bäst.

Ett exempel: Om du planerar att skicka 30.000 e-postmeddelanden per månad är min rekommendation för IP-uppvärmning att dela upp det i minst 5 utskick och öka med max 1000 meddelanden per dag.

Dela med fördel även upp e-postutskicken över dagen och se till att bevaka hur utskicken presterar så du kan avbryta om det av någon anledning blir väldigt avvikande resultat. Och kom ihåg, börja alltid med de kontakter som presterar bäst (är mest aktiva).

Om du drastiskt behöver öka antalet e-postutskick

Ponera att du redan gjort en IP-uppvärmning med 10.000 utskick per vecka och nu markant behöver öka detta. Kanske har du integrerat ditt CRM med fler länder och har därför 50.000 kontakter du vill skicka e-post till per vecka. Då är min rekommendation att du successivt ökar din utskicksmängd över tid.

Här är en tabell hur du kan fördela det över två veckor:

Tabell e-postutskick